TOLL

Dette er prosessen for flytte mellom land. Dette må følges punktvis om jeg skal håndtere din flytting.

 1. All kundeinformasjon fra Norge og fra Sverige
  Navn, adresse, telefonnummer, e-post, personnummer (komplett) både svensk og norsk. Jeg trenger også et bilde av passet ditt.
 2. Erklæring om fritak for flytteplikt for innvandrere
  Fyll ut så mye du kan. Erklæringen må signeres og være original. Du finner dokumentet nederst på denne siden.
 3. Dokumentasjon som forklarer hvorfor du flytter
  1. Registrering i kommunen der du har hatt hjemmet ditt
  2. Arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse
  3. Arbeidskontrakt eller attest fra arbeidsgiveren din
  4. Leieavtale for ditt hjem
  5. Bevis på at du flytter tilbake til Sverige (f.eks. arbeidsgiverbevis, leiekontrakt eller kjøpsbevis for bolig, signert strømavtale, at barna går på skolen)
 4. Pakkeliste
  Skriv for eksempel: Klær. Antall 20 stk. Verdi 1000 kr.
  Følg malen som du finner nederst på denne siden. Du bør også beregne verdien av tingene dine. Anslått verdi som forsikringsselskapene gjør. Gjensalgsverdi, samt slitasje. For eksempel: 500/2 blir 250. 250/2 blir 125 SEK.
 5. Kostnader
  Eksport fra Norge til Sverige, 658 SEK.
  Import til Sverige, 1536 SEK.
  Hvis tollvesenet vurderer og vil ta merverdiavgift på varene dine, vil det være 25% av den estimerte verdien. For eksempel vil 0,25% x 20 000 (estimert verdi) være SEK 5 000. Som kunde står du for alle kostnadene.
 6. Fyll ut fullmakt og signer
  Skriv den ut slik at jeg kan ta den med til tollvesenet. Du finner dokumentet nederst på denne siden.
 7. Følgende papirene må skrives ut og signeres for at jeg kan gå gjennom tollen:
  1. Eiendomserklæring for flytting for innvandrere
  2. Fullmakt
  3. Bilde av pass
  4. Dokumenter som ansettelseskontrakter, leieavtaler osv.